น่านทำบุญใส่บาตร ในมาตรการควบคุม Covid เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประชาชนชาวจังหวัดน่านทำบุญใส่บาตร ในมาตรการควบคุม Covid เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และประชาชน ได้สวมเสื้อสีขาว มาใส่บาตร ในมาตรการควบคุม Covid ใส่แมท เว้นระยะห่าง เพื่อประกอบกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเหมือนกับทุกๆปี แต่ปีนี้เจอการระบาดของโรคโควิด-19  ทุกคนจึงต้อง ปฏิบัติตาม คำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข คือต้อง ใส่แมส ปิดจมูกปาก และนั่งระยะห่าง ร่วม กิจกรรม ทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ ทำบุญ ใส่บาตร

ส่วนที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน ทางโรงเรียน ได้นำเด็กนักเรียน ไปถวายเทียน ในหมู่บ้าน ของเด็กนักเรียน จำนวน 8 วัด โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปถวายเทียนเข้าพรรษาแต่ละวัด  ตามเขตบริการของโรงเรียนที่นักเรียนแต่ละหมู่บ้านมาเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนก็จะไปวัดโดยแบ่งสายกันไป  เพราะยุคโควิค แบ่งกันไปวัดแต่ละกลุ่ม  เพื่อวัตถุประสงค์ให้เด็ก ระลึกถึงพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้เด็กได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งในวันอาสาฬหบูชา พระรัตนตรัยครบ 3 ดวง มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเพื่อให้เด็กได้สร้างบุญสร้างกุศลตามศาสนิกชนของพุทธศาสนาที่ปฎิบัติกันมาเป็นเวลาสองพันกว่าปี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น