นายอำเภอนำทุกภาคส่วนเข้าวัดทำบุญวันเข้าพรรษา”วันอาสาฬหบูชา”

ตั้งเวลา 06.30 น.วันที่ 24 ก.ค.ที่ศาลาธรรมโกศล วัดร้องวัดแดง วัดเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูวิมลญาณประยุต (ดร) เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง และเจ้าอำเภอสันกำแพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นางนางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง ทางนายอำเภอสันกำแพง ได้นำทุกภาคส่วนเข้าวัดทำบุญในวันเช้าพรรษา หรือ”วันอาสาฬหบูชา” พ.ต.อ.วาชรัตน์ มูลวงษ์ ผกก.สภ.สันกำแพง ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมทำบุญวันเข้าพรรษานี้ นอกจากนั้นยังมีสาธุชนผู้สูงอายุหนุ่มสาวร่วมทำบุญวันเข้าวันเข้าพรรษากันพร้อมเพียง ซึ่งทางนายอำเภอสันกำแพงขอให้ทุกภาคส่วนในอำเภอสันกำแพงงดเลิกละอบายมุขต่างๆและเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นกุศลบุญเพื่อสุขภาพที่ดีด้วย ในการนี้ทางสาธารสุขอำเภอ รพ.สต.อสม.ทุกแห่งทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้านให้เว้นระยะห่างในการทำบุญเข้าพรรษาคัดกรองโควิด 19 กันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น