จ.เชียงใหม่ นายอำเภอสันกำแพง นำทุกภาคส่วน พัฒนาหมู่บ้านในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2564 นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง พร้อมนางนางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง นำ กำนัน ผญบ.คณะกรรมหมู่ทุกหมู่บ้านตำบลใน อ.สันกำแพง ยังได้ช่วยกันพัฒนาไปหมู่บ้านของใครของมันเพื่อในการความสะอาดในวันเข้าพรรษานี้ถวายเป็นราชบูชา ทางสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.อสม.ทุกแห่งทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้านให้เว้นระยะห่างในการทำบุญเข้าพรรษาคัดกรองโควิด 19 กันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น