มท. 1 จี้ทุกจังหวัด เร่งดำเนินการจัดตั้ง Hi และ Ci ย้ำมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ดรดฑาคม 2564 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมพระยาไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีประเด็นข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย การบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ, มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด, การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำทุกทางให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้าน และผู้ที่คอยรถมารับไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทาง ต้องไม่ให้เห็นภาพนี้อีกต่อไป ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่สาธารณสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังให้จังหวัดเร่งดำเนินการตั้ง Home isolation หรือ Hi ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอ admit โรงพยาบาลและแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลรักษาที่บ้านเพื่อรอเตียงได้ และสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่าง Step down หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันและจำหน่ายกลับบ้านก็สามารถรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home isolation และให้จัดตั้ง Community isolation หรือ Ci หรือการแยกกักในชุมชน ซึ่งเป็นการกำหนดพื้นที่เอกเทศภายในชุมชนสำหรับกักกันผู้สัมผัสไม่ให้ออกจากพื้นที่ เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคภัยในชุมชน มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและมีการวางแผนการจำหน่ายออก และยังกำชับให้ทุกจังหวัดดูแลขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะต้องสวมใส่กันทุกวันขยะก็จะมากขึ้น นอกจากนี้ยังย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นมาตรการส่วนบุคคล คือ D-M-H-T-T-A ซึ่งเมื่อประชาชนดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างจริงจัง การระบาดของโรคก็จะลดลง หากมีวัคซีนมาช่วยป้องกันด้วยก็จะเป็นเรื่องดียิ่งขึ้น

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A นั้น ประกอบด้วย D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน , M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา, H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อยๆ T :Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน, T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ และ A : Application คือลงทะเบียนผ่าน application ต่างๆ

ในส่วนของสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ ข้อมูลจากพนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.พบผู้ป่วยใหม่ 10 ราย (ในพื้นที่ 1 รายผู้ป่วยจากต่างจังหวัด #คนแพร่ไม่ทิ้งกัน 8 ราย จากสถานที่กักกันตัว 1 ราย) ผู้ป่วยสะสม 399 ราย (ในพื้นที่ 147 ราย ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด #คนแพร่ ไม่ทิ้งกัน 194 ราย จากสถานที่กักกันตัว 58 ราย) ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ 187 ราย ที่โรงพยาบาล 73 ราย โรงพยาบาลสนาม 110 ราย รอรับเข้าสู่กระบวนการรักษา 4 ราย รักษาหายแล้ว 216 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในส่วน Local quarantine ระดับจังหวัดสะสม 150 ราย ใน LQ 12 ราย ครบกำหนด 100 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล 38 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น