(มีคลิป) อำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรเมอำเภอสูงเม่นร่วมใจสามัคคี “ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ลงแขกปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานปิดกิจกรรมอำเภอสูงเม่นร่วมใจสามัคคี “ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” โดยร่วมกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวแปลงนาของหมู่บ้าน และร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์และต้นไม้อื่นๆ จำนวน 500 ต้น

วัตถุประสงค์เพื่อการแสดงความจงรักภักดีต่สถาบันหลักของชาติ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนต้นไม้ที่มีดอกสวยงามบริเวณฝั่งลำน้ำยมทั้งสองข้าง ซึ่งสามารถสร้างจุดขายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

โดยมีนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น นางเรณู เที่ยงไทย นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และราษฎร ม.3 ต.สบสาย โดยการนำของ นายอภิชัย อุ่นตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านวังวนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณแปลงนาปลูกข้าวบ้านวังวน ม.3 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น