สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมประชาชนตาม”โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล”

 

วันที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. สภ.เมืองแม่ฮ่องสอนจ.แม่ฮ่องสอนนำโดย พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย
ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษมรอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,
พ.ต.ท.บรินทร์ ใจอุตม์สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอนและคณะวิทยากรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน(ครู ข.)
ดำเนินการจัดการฝึกอบรมประชาชนตาม”โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการแนะนำ,ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน กับประชาชน เยาวชนในตำบลปางหมู เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น