มอบถุงยังชีพ ให้กับครู บ้านร่มเกล้า 4 กักตัว 14 วันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ฟุ้ง ทวีวงศ์นายอำเภอพบพระ
มอบหมายให้พ.จ.อ.ภูวดล เค้าคลึง
ปลัดอำเภอพบพระ ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลคีรีราษฎร์
พร้อมด้วยทหาร อส.
มอบสิ่งของ ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4
วันนี้กิ่งกาชาดอำเภอพบพระ อบตคีรีราษฎร์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
มอบถุงยังชีพให้คณะครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 กลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
หลังจากพบผู้ติดเชื้อเป็นครูที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 จำนวน1ราย ได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด
และ ทางโรงพยาบาลพบพระ ได้มาทำการตรวจหา เชื้อ covid กลุ่มเสี่ยง คุณครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้าจำนวน 24 ราย
ผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ(ไม่พบผู้ติดเชื้อ)
แต่ต้องทำการกักตัวณโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
โดยวันนี้ทางโรงเรียนบ้านร่มเกล้า4
รับมอบถุงยังชีพจาหน่วยงานดังกล่าว
จำนวน 20 ชุด
ณ.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 บ้านอุ้มเปี่ยม ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น