อบจ.แพร่ได้เฮ!สภากาชาดไทยได้ประกาศมีชื่อได้รับจัดสรรวัคซีน”โมเดอร์นา”พร้อมกับอีก 37 อบจ.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตามที่สภากาชาดไทยเปิดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา นั้น ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ เพจเฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society ได้ประกาศความคืบหน้าการจัดสรรควัคซีน “โมเดอร์นา” ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชน ดังนี้
…………ตามที่สภากาชาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชนของสภากาชาดไทย โดยกำหนดให้ อบจ. สั่งจองเข้ามายังสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นั้น
………..สภากาชาดไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มี อบจ.รวมทั้งสิ้น 38 จังหวัดที่ดำเนินการแจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ซึ่งประกอบด้วย
1.อบจ.นนทบุรี 2.อบจ.ปทุมธานี 3.อบจ.สมุทรปราการ4.อบจ.เชียงใหม่5.อบจ.ชลบุรี6.อบจ.ราชบุรี 7.อบจ.อุดรธานี8.อบจ.สระบุรี 9อบจ.มหาสารคาม 10.อบจ.สิงห์บุรี 11.อบจ.ลำพูน 12.อบจ.กระบี่ 13.อบจ.แพร่14.อบจ.สมุทรสาคร15.อบจ.เพชรบูรณ์16.อบจ.นครปฐม 17.อบจ.ร้อยเอ็ด18.อบจ.นครนายก19.อบจ.พะเยา20.อบจ.กาฬสินธุ์21.อบจ.พระนครศรีอยุธยา22อบจ.น่าน23.อบจ.นราธิวาส24.อบจ.ศรีสะเกษ25.อบจ.สุพรรณบุรี26.อบจ.อุทัยธานี27.อบจ.เชียงราย28.อบจ.สุโขทัย29.อบจ.อ่างทอง30.อบจ.ภูเก็ต31.อบจ.อุตรดิตถ์32.อบจ.มุกดาหาร33.อบจ.ตาก34.อบจ.ชุมพร35.อบจ.พังงา36.อบจ.ลพบุรี37.อบจ.สุรินทร์38.อบจ.ปัตตานี
…………โดย อบจ.ทั้ง 38 จังหวัด ได้นำเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกำกับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไปดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น