มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับปริญญา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งเลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ระบุว่า

ตามที่มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2565

 

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น