ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา แบบ New Normal สืบสานประเพณีอันดีงาม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.45 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณรจำนวน 25 รูป เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 แบบ New Normal เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบไป


วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัคตนสูตร ทำให้โกณฑัญญะพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลก และเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นับเป็นสิริมงคลดิถีอย่างยิ่ง

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฎิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจกรรมจำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่ได้ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น