สภากาชาดไทย แจงจองโมเดอร์ไว้ก่อนแล้ว พร้อมเผยไทม์ไลน์ในการเจรจา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สภากาชาดไทย โพสต์ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊ค The Thai Red Cross Society กรณีที่มีกระแสออกมาว่าทางสภากาชาดไทยตัดยอดวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส จากจำนวน 5 ล้านโดสที่ทางองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อ ทางสภากาชาดไทยยืนยันว่า เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจาก 4 ล้านโดส พร้อมแสดงเอกสาร และไทม์ไลน์ในการเจรจา ระบุว่า

สภากาชาดไทยขอเรียนยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง “การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ลำดับเหตุการณ์การสั่งซื้อวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย:
25 เมษายน 64
อีเมลติดต่อกับ Dr James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย
26 เมษายน 64
เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
28 เมษายน 64
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
29 เมษายน 64
ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย
5 พฤษภาคม 64
ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
12 พฤษภาคม 64
อย.จดทะเบียนยาให้วัคซีน Moderna
31 พฤษภาคม 64
ประชุมกับผู้แทนจากศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด:
ทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโดสแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯ ได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อ ๆ ไป ต้นเดือนมิถุนายน 64 ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม
8 มิถุนายน 64
ศบค.ประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก
11 มิถุนายน 64
องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม
28 มิถุนายน 64 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/2564 เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีน Moderna แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องจำนวน งบประมาณ การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย และการจัดสรร
8 กรกฎาคม 64 หนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส
22 กรกฎาคม 64
เลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสื่อสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรม

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น