ใจประสานใจ ประสานความคิด ในวิกฤตการณ์โควิด-19

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ ส.ส.ศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทยพร้อมทีมงานผู้ช่วย และ ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้ประสานงานพรรคภูมิใจไทย เชียงใหม่ เขต 9 ลงพื้นที่ร่วมพบปะประชาชนเชียงใหม่ เขต 8 เขต 9 ร่วมกับ นายบุญเย็น ใจทา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย ผู้แทนนายก อบต.ในเขตอำเภออมก๋อย และคณะเพื่อหาแนวทางพัฒนา เชื่อมความสามัคคี เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน แสวงหาแนวทางหางบประมาณมาลงในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อ บรรเทาความ เดือดร้อน ภูมิใจไทยใส่ใจพัฒนาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่นำเสนอโครงการ/แผนงาน ในการพัฒนาร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น