โควิดจ.แพร่ มียอดพุ่งถึง 458 ราย มาจากหลายแห่งทั้งคนแพร่ไม่ทิ้งกันและ ผู้ป่วยรายใหม่

…………..ผู้สื่อข่าวรายงานรายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.แพร่ พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 36 ราย ผู้ป่วยยอดสะสม จำนวน 458 ราย ผู้กักตัวใน Local Quarantine จำนวน 28 ราย
……….. ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 8 รายม.3 ต.นาพูน จำนวน 2 ราย มีความเชื่อมโยงกับรายที่ 368 ม.2 ต.ท่าข้าม จำนวน 1 ราย ประวัติเดินทางมาจากตจว.ม.3 ต.แม่คำมี จำนวน 1 ราย ตรวจเพื่อขอผลฯไปศูนย์มะเร็งลำปาง ม.2 ต.วังหงส์ จำนวน 1 ราย ประวัติเดินทางมาจากตจว. ม.9 ต.สูงเม่น จำนวน 2 ราย อาชีพขับรถขนส่งสินค้าการเกษตร จ.น่าน – จ.แพร่ – ตลาดไท จ.ปทุมธานี
…………ม.4 ต.น้ำชำ จำนวน 1 ราย เป็นการตรวจพบเชื้อฯก่อนทำการผ่าตัดกระดูก ไม่มีอาการของโรคโควิด-19 ไม่มีประวัติเดินทางไปตจว. อาชีพพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ตามร้านโทรศัพท์ในพื้นที่ อ.เมือง อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง อ.ลอง และ อ.วังชิ้น ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 211 ราย
– ในโรงพยาบาล(รพ.แพร่,รพ.ลอง) จำนวน 68 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 113 รายอยู่ระหว่างการรับตัวมารักษา จำนวน 30 รายวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 11 ราย เมือง จำนวน 2 ราย อ.สูงเม่น จำนวน 2 ราย อ,ลอง จำนวน 3 ราย อ.สอง จำนวน 3 รายอ.เด่นชัย จำนวน 1 ราย
…………..ร.พ.สนามจังหวัดแพร่ขอขอบพระคุณทุกพลังน้ำใจ…จากพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ที่มอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดแพร่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 คุณวิภาวดี พรมสาร สนับสนุน ขนมปัง 120 ชิ้น ทีมกลุ่มงานการเงินและบัญชีรพ.แพร่ รพ.สอง และรพ.สูงเม่น สนับสนุน สตรอว์เบอร์รี่และกีวีนมสด 140 ขวด คุณทรและครอบครัว , คุณเอกและครอบครัว สนับสนุน น้ำดื่ม 10 แพ็คคุณวรารัตน์ งามดี และครอบครัว สนับสนุน ข้าวเหนียวไก่ทอด 50 กล่อง
……… คุณทิพย์วรินท์ และคุณวรินทร์ทิพย์ สินไชย และครอบครัว สนับสนุน ขนม 4 ถุงใหญ่คุณวราภรณ์ คำเหลือง คุณศภวุธ คำเหลือง คุณสิงหา รอดทุกข์ และทีมอีก 10 คน สนับสนุน น้ำดื่ม 6 แพ็ค มาม่า 1 กล่องและ5แพ็ค สปอนเซอร์ 1 โหล M150 2โหล เนสกาแฟ 5 ถุงใหญ่ และยาพารา 1 กล่องคุณชัยวัฒน์ คนชม และครอบครัว สนับสนุน น้ำดื่ม 16 โหลคุณวีระชัย อินแสน สนับสนุน น้ำดื่ม 10 แพ็ค คุณธีระศักดิ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์ และครอบครัว สนับสนุน น้ำดื่ม 10 แพ็ค ครอบครัวมูลเมือง สนับสนุน น้ำดื่ม 6 แพ็ค และน้ำผลไม้ 1 กล่อง คุณชนกฤต ยานาวงษ์ และครอบครัว สนับสนุน น้ำดื่ม 50 แพ็คคุณปริญญา กาญจนา คุณปริยฉัตร ทัตธนประเสริฐ และครอบครัว สนับสนุน น้ำดื่ม 10 แพ็ค มาม่า 10 แพ็ค และขนม 3 กล่อง คุณเนาวรัตน์ งามประภาสม และคุณสิทธิศักดิ์ อุดทัย สนับสนุน น้ำดื่ม 20 แพ็ค คุณมนู คุณกาญจนา บุญพรม (จ.พิษณุโลก) สนับสนุน ขนม 10 กล่องคุณปนัดดา ดอนชัย ร้านจิปาถะ สนับสนุน น้ำ 9 แพ็ค ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น