ทต.ป่าแมตร่วมอบ จ.แพร่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ลุบขุดรื้อลอกคลองที่บ้านมณีวรรณและบ้านหองใหม่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอนุวธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้นางมยุรี แก้วโมรายาวิชัย ส.อบจ.แพร่ เขต 2 อ.เมืองแพร่ นำเครื่องจักรอบจ.แพร่ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ไปบำเพ็ยาฑารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมมมมมรรษา 28 กรกฎาคม 251 โดยการขุดคลองรื้อวัชพืชที่บ้านมณีวรรณและบ้านหนองใหม่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าแมต

ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันนี้ มีนายสุภวัฒน์ ศุศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต นายสุธรรม ศรีชุมพู รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต นายวีระศักดิ์ ทองพลาย รองนายเทศมนตรีตำบลป่าแมต นายศรัณยู ปัฯยารชุน ที่ปรึกษานายกเทศฒนตรีตำบลป่าแมต นายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลจำบลป่าแมต จิตอาสาตำบลป่าแมตร่วมกิจกรรม

นางมยุรี แก้วโมรายาวิชัย ส.อบจ.แพร่ เขต 2 อ.เมืองแพร่ กล่าวว่า ในการนำเครื่องจักรจาก อบจ.แพร่มาดำเนินการขุดลอกรื้อตามลลำเหมืองในเขตตำบลป่าแมตในวันนี้ มาดำเนินการพร้อมกัน 2 จุดที่บ้านมณีวรรณและบ้านหนองใหม่ ๆด้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลขากอบจ.แพร่โดยคุณอนุวัธ วงศ์ นายกอบจ.แพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

นายสุภวัฒน์ ศุศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กล่าวว่า กิจกรรมที่ได้ทำวันนี้เป็นการบำเพ็ญสาธารณะกุลถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระษา ในหลวง 28 พรรษา ทางเทศมบาลตำบลป่าแมตต้องขอขอบคุณ สจ.มยุรี แก้วโมมรา ที่ได้ประสสานงานอบจ.แพร่เข้าดำเนินการ ในเขตตำบลป่าแมตไม่ได้ขุดลอกร้อคลอง หนองมากว่า 2 ปี แล้ว จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง

จากนั้นนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต พร้อมด้วยคณะและนางมยุรี แก้วโมรายาวิชัย ส.อบจ.แพร่ เดินทางไปที่คลองชลประมาน ซอย 17 เพื่อขอวคุณตัวแทนชลประทานแพร่ ที่ได้ดำเนินการมาขุดลอกคลองชลประทานซอย 14 ใหน้ำไฟลได้สะดวกเพื่อเกษตรกรทางปลายน้ำจะได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น