ด่วน ! สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประกาศ พื้นที่เสี่ยง

ด่วน ! สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประกาศ พื้นที่เสี่ยง ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ ท่านมีโอกาสเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและติดเชื้อโควิด-19
และสามารถแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ใช้บริการในการเดินทางดังกล่าว

ขอให้ท่านแยกตัวจากผู้อื่น และ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เวลา10.00น.-14.00น. ที่ โรงเรียนบ้านดอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อความสะดวก
.
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น