(มีคลิป) เชียงใหม่ แจ้งควบคุมการเข้า–ออก พื้นที่ 4 หมู่บ้าน ใน ต.หนองควาย อ.หางดง หลังพบการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ฟาร์มไก่

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง หลังพบการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ (27 ก.ค. 64) ว่า ภายหลังจากมีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มผู้ป่วยสวนใหญ่เป็นพนักงานของ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 161-161/ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้มีมติให้ปิดฟาร์มไก่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน แล้ว และในวันนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการออกประกาศ ฉบับที่ 19 เพิ่มเติม เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ให้ทางอำเภอหางดง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตองกาย หมู่ที่ 1 , บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 , บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น และงดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันทุกประเภท เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้นอีก พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกหมู่บ้าน โดย ให้นายอำเภอหางดง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง คอยกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ไปถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564

/////////////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น