เตรียมเรียกผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ก๋ำแปงเวียง กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดได้ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม จากนั้นจะเรียกคิวบุคคลทั่วไปเข้ารับการฉีดต่อไป

วันนี้ (27 ก.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และผู้ที่จองในระบบหมอพร้อม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมียอดจองในระบบหมอพร้อมทั้งสิ้น 196,775 คน
โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว 320,760 โดส แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 207,155 โดส และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 110,060 โดส โดยได้ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายไปแล้วที่ 312,957 โดส และเหลือผู้ที่จองในระบบหมอพร้อมประมาณกว่า 5,000 คน ซึ่งจะเร่งผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมให้มารับการฉีดให้หมดโดยเร็ว วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเข้ามาเพิ่มจำนวน 29,120 โดส โดยพิจารณาตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่เน้นให้มีการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักก่อน คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติ ให้นำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้ เริ่มให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีการลงทะเบียนจองไว้ในเว็บเพจ “ก๋ำแปงเวียง” เป็นลำดับแรก และให้หน่วยฉีดเริ่มทำการฉีดได้ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคมนี้ก่อน หลังจากนั้นวันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป จะเริ่มฉีดให้กับผู้ที่จองไว้ในเว็บเพจก๋ำแปงเวียง ที่เป็นบุคคลทั่วไปในพื้นที่เขตอำเภอเมืองก่อน โดยจะแบ่งการบริหารจัดการเป็น 2 ลักษณะ โดยพื้นที่เขตอำเภอรอบนอก เน้นฉีดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวก่อน หากมีผู้ไม่ประสงค์รับวัคซีน จะเรียกคิวถัดไปเข้ามาฉีดต่อไป ตามจำนวนที่มีวัคซีน ซึ่งจะมีวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรทยอยเข้ามาในทุกสัปดาห์
สำหรับในเขตอำเภอเมือง ได้จัดศูนย์ฉีดวัคซีนไว้จำนวน 4 ศูนย์สำหรับบริการพี่น้องประชาชน คือ ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยฉีดเซ็นทรัลเฟสติวัล และหน่วยฉีดที่ห้างพรอมเมนาด้า โดยหน่วยฉีดต่างๆจะได้เริ่มเรียกคิวเข้าไปในเว็บเพจก๋ำแปงเวียง ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับเว็บเพจก๋ำแปงเวียง จะได้รับ SMS แจ้งกลับไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ สามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บเพจก๋ำแปงเวียงได้ ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด สามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่คลินิกฝากครรภ์ของทุกโรงพยาบาลได้ โดยที่ไม่ได้กำหนดห้วงเวลาเอาไว้

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น