มทบ.37 จัดกิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ที่ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล ทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และกำลังพลกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกระทำพิธีตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

หลังจากนั้นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้นำกำลังพลกล่าวคำ ถวายคำสัตย์ปฎิญาณตนเพื่อเป็นราชกหารที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดให้คำสัตว์ปฎิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์ ว่าจะประพฤติปฎิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดี ขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข ปัญหาของชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดในหลักธรรม คำสอนของศาสนา และความถูกต้องตลอดไป และต่อจากนั้น พันเอกกิตติพลไพรหิรัญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ได้คำถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่จะนำกำลังพลลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น