หลายหมู่บ้านในเขตท้องที่อ.สูงเม่นบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 นาง กัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวชุมชนเม่นทองพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบล สูงเม่น จ.แพร่ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยพัฒนาทำความสะอาดถนน พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านหมู่ที๒ตำบลสูงเม่น
ในวันเดียวกันนี้นายเพทาย สำลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ต.พระหลวง ร่วมด้วย ผ.ช กรรมการหมู่บ้านและคณะศัทธาบ้านหัวดง ร่วมกันพัฒนาถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่1ให้ชาวบ้านใด้เดินทางใด้สะดวก ทางด้านนาย ประสิทธิ์ ดอนดง ผญบ. ม.3 นาย นิกร ฝักฝาย ผญบ.ม.6 ผช.และจิตอาสา ม.3,6ร่วมพัฒนาตัดหญ้าและทำราวกันตกสะพานเชื่อมระหว่าง ม.3กับ ม.6 หลังโรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น