ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ทำบุญถวายเทียนจำพรรษา

วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ โดยมี พ.ท. เอกพงศ์ สุวรรณเวียง และ กำลังพลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ได้พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตามพุทธศาสนา และบูชาพระมหาอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันให้อาหารปลาที่บริเวณศาลากลางน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลทุกๆคน นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันทำความสะอาดศาลที่อยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น