หน่วยงานในอำเภอสูงเม่น เป็นปลื้ม กวาดรางวัลมาได้หลายรางวัล

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค2564 เวลา10.00 น.นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมแสดงความยินดีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการประกวดประจำปีพ.ศ.2564. ดังนี้
1 นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนันต.หัวฝาย รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ตามโครงการ 1 จังหวัด1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2.นางรุ่งทิพย์ กาศโอสถผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านกาศ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
3.นางนงลักณ์ ใจการณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ร่องกาศ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ณ.ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
โดยมีปลัดอำเภอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น