สมาคมสตรียื่นมือช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด

 

นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอนห่วงใยชาวเมืองสามหมอก ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคโควิด ที่กำลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน ประสานกับกองทัพบก ยื่นไมตรีช่วยเหลือประชาชนชาว แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบและติดเชื้อฯ มารักษาที่บ้านเกิด วอนคนเมืองสามหมอก ตัอนรับคนบ้านเดียวกันที่ประสบเคราะห์กรรมโดยประสานกับกองทัพบกในการส่งผู้ป่วยกลับมารักษาที่บ้านเกิด

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ยังคงสร้างผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้า แม้ว่าในขณะนี้จะมีความพยายามและมาตรการจากทางภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็มีประชาชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทำงานนอกเขตภูมิลำเนาของตนที่เข้าถึงระบบบริการดังกล่าวได้ยากเพราะขาดการติดต่อประสานงานที่ดี

จากความสำคัญดังกล่าวข้าพเจ้านางนันทิยา วงศ์วานิช (ฝน) พร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีกรอบการทำงาน 3 ข้อดังนี้

1.ผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นชาวแม่ฮ่องสอน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหรือทำงานต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง

2.ปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายและข้อบังคับของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (ศบค.)

3.เป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อให้ผู้เดือดร้อนที่เป็นชาวแม่ฮ่องสอนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งผู้ได้รับความเดือดร้อนตามกรอบเงื่อนไขดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ Facebook เพจ “ฝน นันทิยา วงศ์วานิชย์ Nantiya Wongwanich” ทางเพจจะดำเนินการโดยเร่งด่วน

นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยต่อไปว่า ทางสมาคมสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอยืนเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนทุกท่าน เราจะฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน และขอชาวแม่ฮ่องสอนร่วมต้อนรับ คนบ้านเดียวกัน ที่ประสบความเดือดร้อน และดูแลรักษากันเหมือนพี่น้องเดียวกันตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น