กองทุนอนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน ย้ายฐานปฏิบัติงาน หนีโควิดเข้าไปสืบค้นและอนุรักษ์เอกสารโบราณ ที่ “วัดสวนตาล” วัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทีมม้าแก่ กองทุนอนุรักษ์เอกวารโบราณเมืองน่าน โดย นายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท./ ครูภูมิปัญญาไทยพร้อมทีมงานคณะกรรมการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ย้ายฐานปฏิบัติงาน หนีโควิดเข้าไปสืบค้นและอนุรักษ์เอกสารโบราณ ที่ “วัดสวนตาล” วัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่ประดิษฐาน “พระเจ้าทองทิพย์” ปฏิมากรรมสำริดที่งามเป็นเลิศ โลหะที่นำมาหล่อมีน้ำหนักรวมกันถึง 12 ตื้อ หรือ 14,400 ก.ก. ถือว่าหล่อด้วยโลหะได้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของแผ่นดินล้านนา สะท้อนถึงโลหะวิทยาของสกุลช่างน่านสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในยุคทองของพุทธศิลป์น่านสมัยราชวงศ์ภูคา คือ”พญาผากอง” กษัตริย์ผู้มีศักดิ์เป็น “ปู่พญา” ของ k.ไสยลือไทแห่งสุโขทัย ตามปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 64 กว่า 600 ปีที่ผ่านมา

ทีมงานดีใจที่ทางวัดได้เก็บรักษาสมบัติทางภูมมิปัญญาของคนเมืองน่านไว้ได้ดีในระดับหนึ่งทำให้วันแรกเราเจอเอกสารตำรายา 5 รายการ เป็นพับสา (ปั๊บหัวแบบไทลื้อ) 1 เล่ม คัมภีร์ใบลาน (ลานก้อม/ลานสั้น) 4 รายการ  มีความปิติใจและหายเหนื่อยครับ เพราะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเข้าไปลุยในเขต อ. เวียงสา 3 วัดไม่พบเอกสารตำรายาเลยแต่พบเอกสารฉบับเก่าแก่ที่วัดบุญยืน อายุ 463 ปี เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง “บาลีจุลวรรค” จารที่เมืองเชียงแสน ทีมหวังว่าจะพบเอกสารที่เป็นภูมิปัญญาและตำรายาที่ทรงคุณค่าเพิ่มเติมครับ เหลืออีก 11 แหล่งข้อมูลที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการสำรวจทำสำเนาดิจิตัลและปริวรรตเอกสารโบราณตำรายาและตำราการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขครับ


สำหรับเมืองน่าน ตั้งเป้าหมายในทีมของเราว่า จำนวน 60 วัด น่าจะได้เอกสารตำรายาต่ำกว่า 250 รายการ

นายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท./ ครูภูมิปัญญาไทย กล่าว่าสำหรับผมที่เป็น “ครู” นี่คือกระบวนการเรียนการสอนที่งดงาม อันเกิดจากการมีส่วนร่วม ปีนี้กองทุนผมกับผู้สนใจใฝ่รู้ก็จักมีใบลานเพื่อใช้จารจารึกคำสอนของพระศาสดาให้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป และแรงใจจากกัลยาณมิตรทุกสารทิศที่ให้มาสิ่งยากก็ง่าย ทีมเราคำว่าอุปสรรคและปัญหาไม่มี เพราะความร่วมมือย่อมได้จากชุมชนเสมอหากเราเอา “ใจแลกใจ” กัน สำหรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีศรัทธาอยากมีส่วนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 695-0-26579-4  ธนาคารกรุงไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ นายสมเจตน์ วิมลเกษม เบอร์โทรศัพท์ 0892663770 หรือ 0612984747

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น