นอภ.แม่ริม สุดเจ๋ง! จับมือ อปท.-เกษตรอำเภอ เพาะต้นกล้า“ฟ้าทะลายโจร” 20,000 ต้น แจกฟรี

นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอำเภอแม่ริม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ทำการเพาะกล้าต้นฟ้าทะลายโจรเบื้องต้น จำนวน 20,000 ต้น แจกจ่ายฟรีให้ประชาชน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำไปปลูกไว้ที่บ้าน อย่างน้อยบ้านละ 1 ต้น ทั้งนี้เนื่องจากพบว่าผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้หลายแห่งระบุตรงกันว่า สารสำคัญของฟ้าทะลายโจรนั้น สามารถลดความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ที่จะลุกลามลงไปสู่ปอดของผู้ป่วยได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเท่ากับเป็นการช่วยลดภาระของแพทย์และพยาบาล ทำให้มีเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักใน ICU หรือพื้นที่ที่มีอัตราการป่วยสูงได้

ขณะที่ในช่วงกลางเดือน ก.ค.64 ที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม หรือ คลัสเตอร์โป่งแยง จนต้องมีการปิดหมู่บ้านและจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นั้น นายอำเภอแม่ริม เปิดเผยว่า ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์นี้ ทางอำเภอแม่ริม ร่วมกับทางสาธารณสุข ได้มีการทดลองนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วย โดยการจ่ายเป็นยาพื้นฐานให้กับทั้งผู้ป่วยกว่า 130 ราย รวมทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วย ผลปรากฏว่าได้ผลในการรักษาเป็นอย่างดี โดยล่าสุดผู้ป่วยทุกรายอาการหายดีเป็นปกติทั้งหมดแล้ว และยังสามารถทำการปิดโรงพยาบาลสนามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือน ก.ค.64 ด้วย ซึ่งน่าจะถือเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้จากข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนดังกล่าว จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป็นนโยบายและร่วมกันดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นฟ้าทะลายโจรอย่างน้อยบ้านละ 1 ต้นไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้รับมือในกรณีที่อาจจะเกิดสถานการณ์รุนแรง และเป็นการเพิ่มการพึ่งพิงตัวเอง ซึ่งเบื้องต้นมีการกระจายและแจกจ่ายผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายไปแล้วประมาณ 10,000 ต้น โดยฟ้าทะลายโจรที่มีการแจกจ่ายให้นำไปปลูกนั้น มีการขอความร่วมมือว่าในช่วงนี้ที่สถานการณ์ไม่รุนแรง เมื่อต้นเจริญเติบโตดีแล้วจะขอให้เก็บเกี่ยวใบส่งมอบกลับมาให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำการแปรรูปเป็นใบแห้งและบดบรรจุแคปซูล ซึ่งที่ผ่านมาผลิตได้จำนวนหนึ่งแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้หากเกิดสถานการณ์

นายอำเภอแม่ริม บอกด้วยว่า นอกจากเรื่องการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ และพึ่งพาตัวเองแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ทางอำเภอแม่ริมกำลังพยายามดำเนินการก็คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือ Antigen Test Kit ได้ง่ายและสะดวกที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจหาคัดกรองผู้ติดเชื้อได้เร็วที่สุด และแยกตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ในการที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น