หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เปิดอบรมทักษะเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เข้าร่วมการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ประกาศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตรการฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น เริ่มอบรมภายในเดือนตุลาคม 2564

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ shorturl.asia/VwFKS ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 080 4608787

ร่วมแสดงความคิดเห็น