คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งขยายเวลาปิดแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ออกไปอีก 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อยังมีต่อเนื่อง

วันนี้ (30 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 83/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และให้บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออกเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น
จากการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ของคนงานในแคมป์ดังกล่าว ครั้งที่สองและครั้งที่สาม ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 4 ราย จึงเห็นควรปิดแคมป์คนงาน บริษัท วินฟลอร์ จำกัด เพิ่มเติมต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน โดยมีคำสั่งที่ 94/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า – ออกแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น