ขยายเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากออกไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันนี้ (30 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่ง ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการนำเข้าและเกิดการแพร่ระบาดของโรค ในลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ (คลัสเตอร์) อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องขยายมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติออกคำสั่ง ที่ 80/2564 ให้ขยายระยะเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้มีผลต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่งนี้ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ตีความหรือวินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น