พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ดำเนินงาน Community Isolation บ้านป่าเป้า เราจะรอดไปด้วยกัน จากภัยระบาดของไวรัส โควิด-19

 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ รับฟังรายงานการดำเนินงาน Community Isolation และได้ให้คำแนะนำการช่วยเหลือการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการ แก่นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นางคณิตชนก คำเขียว ผู้นำ อช. ต. ทรายมูล และ นางสาวธารทิพย์รดา พิชาธนัชพัฒน์ ประธานชมรมมูลนิธิศิลาธาร หน่วยงาน MOU ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา บ้านป่าเป้า เตรียมที่รองรับผู้ป่วยสีเขียว ณ อาคารเอนกประสงค์ รพสต. สันโค้ง ต. ทรายมูล อ.สันกำแพง สร้างภูมิสู้ด้วยสมุนไพรชุมชน ผลิตลูกกลอนสมุนไพรอินทรีย์ กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร น้ำผึ้งโพรง ซึ่งได้รับการสนับสนุนสูตรยา และให้คำแนะนำปรึกษาโดยนายบุญเลิศ สำราญบำรุง คลินิกบุญเลิศการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน จากภัยระบาดของไวรัส โควิด 19 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนพลิกฟื้นการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในครัวเรือน แบบอินทรีย์ แล้วส่งขายให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง การผลิตครั้งนี้ ได้จัดทำสำหรับแบ่งปันบุคคลทั่วไป เพื่อระดมทุนในการผลิตต่อเนื่อง 1ขวด บรรจุ 100 ลูก ช่วยทุน 180 บาท 6 ขวดขึ้นไป ช่วยทุน ขวดละ 150 บาทต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น