“ลูกยุพราชฯ คว้าทุน City University of Hong Kong”

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร ธัมมนิยามตา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่สามารถคว้าทุนในการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ใน City University of Hong Kong คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Biomedical Engineering ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฮ่องกง) ได้สำเร็จ

ข้อมูลจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น