สพม.เชียงใหม่ ปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

 

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรัอกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แบบวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564 พร้อมด้วย นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ TEPE Online / ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC /ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว:ศน.พัชรินทร์ กันวะนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น