ผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ยังน่าห่วง วันนี้เพิ่มอีก 28 ราย ยอดสะสมไปเป็น 604 ราย

ผู้ป่วยโควิด19จ.แพร่วันทีท31ก.ค.64รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่
พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 28 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 604 ราย
ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด “คนแพร่ไม่ทิ้งกัน” จำนวน 15 ราย
ผู้ป่วยจากสถานที่กักตัว (Local Quarantine) จำนวน 10 ราย
ผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 3 ราย

รายที่ 1 อาศัยอยู่หมู่ที่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ อาชีพ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการตรวจค้นหาเชิงรุกเมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ณ โรงยิม1000ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่

รายที่ 2 อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย อาชีพ นักเรียน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านกับ PR558 (ลุง ซึ่งมีอาชีพ พนักงานศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย)

รายที่ 3 อาศัยอยู่หมู่ที่ 2 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น อาชีพพนักงานศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัยแผนก EMS และเป็นภรรยาของ PR506 ราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการตรวจค้นหาเชิงรุกเมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ณ ศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย โดยทีม CDCU อ.เด่นชัย
ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 218 ราย

วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 17 ราย อ.เมืองแพร่ 4 ราย อ.ลอง 6 ราย
อ.สอง 1รายอ.สูงเม่น 5 ราย
อ.หนองม่วงไข่ 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น