ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ชนะเลิศรางวัลมัธยมศึกษาตอนปลายหัวข้อ”มหัศจรรย์แรงดันอากาศ”

ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สังกัด สพม.แพร่ เผยว่านับว่าเป็นที่น่ายินดีและชื่นชมผลงายของโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง มหัศจรรย์แรงดันอากาศ by SM Airline Science Magic Team จากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง(ผ่านระบออนไลน์-ZOOM) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
………ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
1. นางสาวอาทิตยา พุทธศาสน์
นักเรียนชั้น ม. 6/1
2. นายธัญญะพรหม ขมหวาน
นักเรียนชั้น ม. 6/1
3. นายนฤเบศ นึกสมหวัง
นักเรียนชั้น ม. 6/2
คุณครูผู้ฝึกซ้อม
ครูนัยนา กาวิน
ครูนงลักษณ์ แพรศิลป์ วัฒนาเสาวลักษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่าย ICT ทุกท่าน อำนวยการฝึกซ้อมโดย ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น