ลงทะเบียนรับวัคซีน ที่เชียงใหม่ ต้องลงด้วย “ก๋ำแปงเวียง”

ก๋ำแปงเวียง เป็นระบบลงทะเบียนความประสงค์รับวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้

เงื่อนไข
– การลงทะเบียนการฉีดวัควัคซีนจะไม่ลงวันที่นัดหมาย เมื่อหน่วยฉีดฯ ได้รับวัคซีนแล้วจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” หน้าตรวจสอบผลการลงทะเบียน และระบบจะส่ง SMS ไปตามเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบ วันเวลา และสถานที่ฉีด ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน
– การลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง/คน ไม่สามารถจองหลายหน่วยบริการได้
– เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น สำหรับเข็มที่ 2 ต่อเนื่อง หน่วยฉีดจะออกใบนัดให้ท่าน
– สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ได้ 2 ครั้ง ก่อนได้รับสิทธิ

ลงทะเบียนได้ที่ https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/index.php

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.เข้าไปที่ https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/index.php
2.เลือกเมนู “ลงทะเบียนรับวัคซีน”


3.กรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ถัดไป

4. กลับไปเมนูหลักคลิกเลือก “ตรวจสอบการลงทะเบียน”
ระบบจะให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนอีกครั้ง

 

5.ตรวจสอบลำดับคิว วันเวลา สถานที่ที่ต้องไปรับวัคซีนให้เรียบร้อย ก่อนเตรียมตัวไปฉีดตามวันเวลาที่ได้รับ
อย่าลืมแคปน้าจอไว้สำหรับแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น