สายด่วนโควิด เชียงใหม่

สายด่วน…จังหวัดเชียงใหม่

โทร. 191 หรือ 1669

หรือ 064-9152850

(เบอร์โทรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

หากพบเห็นเหตุหรือกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สามารถแจ้งเหตุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น