ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารปฏิบัติการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และอ่านธรรม

พร้อมทั้งทำบุญสืบชะตามหาวิทยาลัยฯ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องพระพิรุณ 1,2 คือ เรื่องที่ 1 วิถีปลากองลุ่มน้ำน่าน เรื่องที่ 2 ข้าวใหม่ปลามัน ต่อจากนั้น เป็นพิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงพญานาค โดยกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น