(มีคลิป) ปิดทางขึ้นวัดแม่เย็นปายหลังนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนกฎ

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สั่งปิดทางขึ้นวัดพระธาตุแม่เย็น แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง หลังมีการขึ้นป้ายขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ให้ขึ้นไปเที่ยวบนวัด หวั่นจะเป็นการนำเชื้อมาระบาดในชุมชนแต่ก็ไม่ฟัง ล่าสุดทำรั้วปิดกั้นทางรถขึ้นวัดแล้ว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นางสาวจุไรรัตน์ กันทาสุข ผญบ.บ้านแม่เย็น หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนบ้านแม่เย็นฯ ได้ทำการสร้างรั้วปิดกั้นไม่ให้มีการนำรถหรือยานพาหนะอื่นใด ของนักท่องเที่ยว วิ่งขึ้นไปบนวัดพระธาตุแม่เย็น สาเหตุเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก พากันเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนวัดแม่เย็น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นจุดชมวิวเมืองปายอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม

การเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ได้สร้างความหวาดกลัวแต่ผู้คนในชุมชน เนื่องจากเกรงว่าจะมีการนำเชื้อโรค โควิด-19 เข้ามาระบาดในชุมชน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการคัดกรองนักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางที่จะเดินทางเข้ามาในแม่ฮ่องสอน ที่ด่านแม่ปิง อ.ปาย แล้วก็ตาม ซึ่งการคัดกรอง ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีผู้ติดเชื้อ และไม่มีอาการเดินทางผ่านเข้ามาด้วยหรือไม่ ทางชุมชนบ้านแม่เย็น จึงได้มีมติไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปที่แหล่งท่องเที่ยววัดแม่เย็นต่อไป

ก่อนหน้านั้นทางชุมชน ได้มีการขึ้นป้ายประกาศ ปิดแหล่งท่องเที่ยววัดแม่เย็นไป แล้ว แต่ก็พบว่ายังมีการฝ่าฝืนจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนขับรถตู้โดยสาร ที่ไม่เชื่อฟัง จึงทำให้ทางชุมชนมีมติ ปิดเส้นทางขึ้นวัดเป็นการชั่วคราว

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ได้มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ซึ่งถือเป็นการเสียชีวิตรายแรกของจังหวัดฯ และมีการระบาดของโรคในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูงสุด และเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ เมื่อบุคคลเหล่านั้นเดินทางกลับมาถึงแม่ฮ่องสอน ได้ถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อในครั้งแรก ไม่พบว่ามีการติดเชื้อ ส่งผลให้บางคนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่ค่อยกักตัว และยังเดินทางไปพบปะญาติพี่น้องต่อเนื่อง ทำให้มีการระบาดของโรคได้


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น