น่าน ควบคุมทำลายเชื้อโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านผู้ป่วย สถานที่กักตัว และสถานที่ต่างๆ ในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการขอนายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ติดตาม การทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังได้ติดตาม และเน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทีมทำลายเชื้อ เจ้าหน้าที่ สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. ผู้นำชุมชน และ อสม. ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น