นายก ทต.บ้านกลาง พร้อมภริยา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน รร.เทศบาล 1 บ้านกลาง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 64 เวลา 14:00 น ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นางสุนันท์ อิ่นแก้ว พร้อมชมรมภริยาแม่บ้านท้องถิ่น ต.บ้านกลาง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ นางศรีเนตร สมเปาจี และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ต.บ้านกลาง ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ชุดให้แก่เด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลางให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น