(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 38 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 โดยเครื่องบินลำเลียง เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ท่าอากาศยานน่านนคร อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน พลตรี รุศมนตรี จินเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นาย นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านนายวีระวัฒน์  ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร นาวาอากาศตรี วศินภัทร์ สิงห์แก้ว ผู้บังคับฝูงบิน 466 น่าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรอรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว ชาวจังหวัดน่านที่อาศัยอยู่หรือทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 21 ราย กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดน่าน โดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (C295) ของกองทัพบก ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 2 เครื่องขึ้นจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. ถึงท่าอากาศยานน่านนคร เวลา 13.50 น. กองทัพบกได้มีการปรับแต่งระบบต่างๆ ของอากาศยานให้มีความพร้อม ปรับปรุงห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถรองรับภารกิจได้อย่างครอบคลุม โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยดูแลติดตามอาการผู้ป่วยในระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพบก ได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (C295) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ มาที่จังหวัดน่านเที่ยวบินแรก จำนวน 24 ราย

พลตรี รุศมนตรี จินเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 กล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยระดับสีเขียวเดินทางมา 21 คน โดยมีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านได้เรียกร้องให้ลำเลียงผู้ป่วยทุกวัน แต่เนื่องจากทางกองทัพบกต้องจัดเครื่องบินเฉลี่ยไปจังหวัดอื่นๆ หากชาวจังหวัดน่านมีความพร้อมที่จะให้ที่จะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ขอให้ประสานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะได้ประสานทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และมณฑลทหารบกที่ 38 และจะส่งบัญชีรายไปยัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และส่งไปกองทัพบกเพื่อคัดกรองอีกครั้ง ส่วนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกจะมีการเคลื่อนย้ายทุกวันพุธ โดยกองทัพบกจะมีรถไปรับผู้ป่วยสีเขียวที่ผ่านการกรองอย่างเป็นระบบแล้ว มาขึ้นรถที่จังหวัดนครสวรรค์ ทางมณฑลทหารบกที่ 38 จะตั้งขบวนรถไปรับที่จังหวัดนครสวรรค์พาชาวจังหวัดน่านกลับมาด้วยความปลอดภัย


การนำพี่น้องชาวน่านกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนา ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งทางกองทัพบกได้ปรับแต่งระบบต่างๆ ของอากาศยานเพิ่มเติมให้สามารถรองรับภารกิจได้ ทั้งห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อ ครอบคลุมเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ระบบความปลอดภัย ปรับระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ ความพร้อมของบุคลากร นักบิน ช่างเครื่อง ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่  คอยดูแลติดตามอาการของผู้ป่วยในระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์การบิน ทำให้มั่นใจว่าจะรับพ่อแม่พี่น้องชาวน่านที่ป่วยอยู่หรือตกค้างที่กรุงเทพฯ จำนวนหนึ่งกลับถิ่นฐานบ้านเกิดมารักษาตัวได้ทุกคน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 กล่าวย้ำว่า มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมที่จะนำชาวน่านกลับภูมิลำเนาให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศ พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนลดภาระด้านสาธารณสุข พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น