สนภ.3 นทพ. จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎร จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่​ 25 ก.ค.-2 ส.ค.64
บก.ทท.(นทพ.) โดย
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.
แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย

ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับราษฎรในพื้นที่ บ.ตีนธาตุ ม.4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 บ่อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 423 ครัวเรือน 633 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น