ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ให้กำลังใจครู อาจารย์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมบริหารงานภาวะฉุกเฉินฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามแผนการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

วันนี้ (3 ส.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินแผนการบริหารงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ ซึ่งได้รับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือด้านสุขภาพอื่นๆ มาดูแลในลักษณะอยู่ประจำ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครอง ที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการนำเข้าของเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาแพร่ระบาดภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่ากลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง โดยทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ได้จัดระบบการบริหารภายในโรงเรียน โดยแบ่งพื้นที่ภายในโรงเรียนออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 โซนปฏิบัติการภายนอก เป็นพื้นที่สำหรับคณะครูที่ปฏิบัติงานสนับสนุน มีการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ตาม เวลาและตารางการทำงาน และสามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ โดยผู้ที่อยู่ในโซนนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังโซนอื่นๆ อย่างเด็ดขาด โซนที่ 2 โซนกักตัว เป็นพื้นที่สำหรับการกักตัวของคณะครู และบุคลากรจำนวน 14 วัน ก่อนที่จะกลับเข้าไปปฏิบัติงานภายในโซนปลอดภัยของโรงเรียน และโซนที่ 3 โซนปลอดภัย เป็นพื้นที่สำหรับเด็กเข้าพักอาศัยและทำกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีครูประจำและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการกักตัวแล้ว คอยกำกับดูแลอยู่ภายใน โดยไม่มีการติดต่อสัมผัสกับบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภายนอก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชื่นชมการดำเนินการแผนการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินฯ ของโรงเรียนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการ เพื่อควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ โดยได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์เพื่อดูภาพผ่านกล้องวงจรปิดภายในจุดต่างๆ รวมถึงการประชุมและสั่งการผ่านระบบออนไลน์ และหากมีการเจ็บป่วยหรือเหตุฉุกเฉินจากโซนปลอดภัย ก็มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสันทราย พร้อมเข้ามาช่วยเหลือได้ทันที


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น