ชมรมจริยธรรม รพ.สวนปรุง มอบข้าวสาร พร้อมสิ่งของอุปโภค-บริโภค ชุมชนทิพย์เนตร อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้ นายนิกร เปลี่ยววิญญา และคณะกรรมการ นำข้าวสาร ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม พร้อมสิ่งของอุปโภค-บริโภค รวมจำนวน 50 ชุด มอบให้แก่ประชาชนชุมชนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ประธานชุมชนทิพย์เนตร ให้การต้อนรับและรับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น