มนุษย์ควันเผย เม็กซิโก ปลดล็อกยาสูบแบบให้ความร้อน

เม็กซิโก ปลดล็อกยาสูบแบบให้ความร้อน หวังช่วยชีวิตประชาชน แก้ปัญหาตลาดมืดเพจมนุษย์ควันเผย ศาลฎีกาเม็กซิโก สั่งปลดล๊อกยาสูบแบบไม่เผาไหม้ และให้จำหน่ายในประเทศได้ เชื่อช่วยลดการเสียชีวิตของผู้สูบบุหรี่เม็กซิกันและแก้ปัญหาการซื้อขายแบบผิดกฎหมาย ขณะที่ยาสูบแบบให้ความร้อนสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายใน 67 ประเทศทั่วโลก

นายสาริษฎ์ สิทธิเสรีชน แอดมินเพจเฟซบุ๊ค “มนุษย์ควัน” ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณเกือบ 30,000 คนเผยว่า “ก่อนหน้านี้บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบให้ความร้อนถูกห้ามนำเข้าในเม็กซิโกตามที่มีการลงนามคำสั่งของประธานาธิบดีเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แต่ล่าสุด ศาลฏีกาเม็กซิโกมีคำตัดสินปลดล๊อกยาสูบแบบให้ความร้อนออกจากคำสั่งแบนบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ลดการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ของคนเม็กซิกันจากปีละ  47,000 คนลงได้”

“นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศาลฎีกาของเม็กซิโกมีคำตัดสินในเชิงบวกกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เพราะก่อนหน้านี้ ศาลฏีกาก็เพิ่งมีคำตัดสินให้กัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ถูกกฎหมายด้วยเช่นกัน  ขณะที่อุรุกวัยก็เพิ่งประกาศยกเลิกการแบนผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน”

 

ก่อนหน้าที่จะมีคำตัดสินของศาล ยาสูบแบบให้ความร้อนสามารถนำเข้าและจำหน่ายในประเทศเม็กซิโกได้ ด้วยการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย แต่ช่องว่างทางกฎหมายนี้ทำให้การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายทำได้ไม่เต็มที่ คำสั่งประธานาธิบดีที่จะออกมาใหม่นี้จะทำให้ยาสูบแบบให้ความร้อนได้รับการควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมาย และทำให้ผู้สูบบุหรี่ในเม็กซิโกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น

ทั้งมีผลการศึกษาที่ครอบคลุมมากกว่า 30 ฉบับซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานวิจัยอิสระสรุปว่ายาสูบแบบไม่เผาไหม้ปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายตอสุขภาพของผู้ใช้และคนที่อยู่รอบข้างน้อยกว่าควันบุหรี่ และองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน สื่อสารผลิตภัณฑ์ ในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) โดยระบุว่ากระบวนการทำงานโดยการให้ความร้อนกับใบยาสูบแทนการเผาไหม้ใบยาสูบ ช่วยลดอันตรายจากควันยาสูบโดยตรง

นายสาริษฎ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ประเทศเม็กซิโกเป็นตัวอย่างของการเอากฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบนผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยชีวิตพลเมืองของเขา ในประเทศไทยเองเราก็ยังเห็นว่าแม้ยาสูบแบบให้ความร้อนและบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกแบนอยู่ แต่ก็คาดว่ามีคนใช้กันอยู่เกือบ 2 ล้านคนจากผู้บริโภคยาสูบกว่า 10 ล้านคน ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบซื้อขายสินค้าหนีภาษีและการทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา ถ้าเรายอมรับความจริงและหาวิธีแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เหมือนกับที่เราปลดล๊อกกัญชาให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย เราก็จะแก้ปัญหาการซื้อขายใต้ดินแบบผิดกฎหมายที่เป็นบ่อเกิดของคอร์รัปชั่นได้ และยังช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในประเทศไทยได้ด้วย”

Manoodkwan Reveals Mexico Cancels Ban on Heated Tobacco Products
Mexico Cancels Bans on Heated Tobacco Products to Save Lives, Fight Black Market
Manoodkwan Facebook Page reveals that Mexico’s Supreme Court has cancelled the ban on heated tobacco products (HTP) or has now allowed HTP distribution with aim to curb smokers’ deaths and tackle illicit trade of HTP. At present, HTP is legally available in 67 countries across the world.
Sarit Sittisereechon, administrator of Facebook page ‘Manoodkwan’ that has nearly 30,000 followers, discloses that, “Before the court ruling, both e-cigarettes and HTP have been banned under a presidential decree that was issued in February 2020. But lately, Supreme Court’s Mexico has decided to exempt HTP from the presidential decree in beliefs that the move will save 47,000 Mexicans’ lives”.
He continues that, “This is not the first time that Mexico’s Supreme Court has ruled in favor of narcotics-related policies. Before this, the Supreme Court has already legalized cannabis products. Uruguay, meanwhile, has cancelled HPT ban on the same ground”.

Before the latest ruling from Mexico’s Supreme Court came out, HTP had been smuggled into Mexico and sold in black market as smugglers exploited every loophole possible. Such legal flaws have impeded the control and laws enforcement related to HTP ban. When the president issues a new decree in line with this ruling, HTP will be legal. Mexican smokers will then have better access to less harmful products.Conducted by an independent research institute, a comprehensive study that has reviewed more than 30 researches concludes that HTP is less harmful to users and people around them. HTP is also widely recognized as a Modified Risk Tobacco Product (MRTP). By heating but not burning HTP, it reduces harm from tobacco smoke.

Sarit concludes that, “Mexico sets an example of how law can be used to solve problems arising out of HTP ban and to save lives. Thailand, so far, has continued to ban both HTP and e-cigarettes. Estimates suggest that nearly two millions out of 10 million tobacco users in Thailand have used HTP. Smuggling and corruption have thus happened because of HTP at a wide scale. If we are realistic and explore practical solutions, we will consider HTP legalization just like the legalization of cannabis. Such solution will solve illicit trade, which fosters corruption, and curb illnesses and deaths that are caused by smoking here in Thailand”.เว็บไซต์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น