ทน.แม่สอด จ.ตาก เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และตัดต้นไม้

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกทน.แม่สอด จ.ตาก พร้อมคณะผู้บริหาร สั่งการให้ฝ่าย ปภ.ออกดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว ทำการสูบระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังบริเวณ หมู่บ้าน ส.ศิริพัฒน์ ชุมชนตาลเดี่ยว ต.แม่สอด อ.แม่สอด

ส่วนที่วัดมณีไพรสณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปภ.กองช่าง กองช่างสุขาฯ ทน.แม่สอด ได้ออกไปตัดต้นไม้ในวัดมณีไพรสณฑ์ ซึ่งปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่เข้าไปในวัด โดยดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น