“เกษตรเชียงใหม่ดันกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จชิงรางวัลระดับเขต”

วันที่ 3 สิงหาคม2564 เวลา 09.00น.มอบหมายให้นางกัลยา ชาติดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ,นางละออ ริญญา เกษตรอำเภอดอยสะก็ด พร้อมคณะกรรมการแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ แก่คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการ การประกวด ในการนี้นายสุวรรณ เทโวขัติ ประธานแปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ และคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ ได้นำเสนอผลงานเด่น กระบวนการแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยใช้เทคโลโลยีนวัตกรรม การตัดแต่งกิ่ง ,การใช้ปุ๋ยสั่งตัด,การใช้สารชีวภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงการบริการจัดการผลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น