ผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ เพิ่มมาอีก 24 ราย รวมยอดสะสม 679 ราย

เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังกวัดแพร่แจ้งรายงานข้อมูลโควิด19จ.แพร่ประจำวันที่3ส.ค.64ในจังหวัดพบผู้ติดเชือ 4 ราย..โควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 3 ส.ค 64 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งหมดจำนวน 24 ราย

เป็นกรณีที่ผู้ป่วยติดต่อกลับมารักษาตัวจากพื้นที่เสี่ยงสูง #คนแพร่ไม่ทิ้งกัน 8 ราย..จากผู้ที่พักในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 12 ราย และในพื้นที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 รายมีภูมิลำเนา อ.เด่นชัย 3รายได้แก่หมู่1 ต.ไทรย้อย และอ.หนองม่วงไข่จำนวน1 รายที่หมู่4 ต.ตำหนักธรรม

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 679 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 177 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 277 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 225 ราย (เสียชีวิตสะสม3ราย) รักษาตัวอยู่ 230 ราย ซึ่งอยู่ใน รพ.สนาม 121 ราย รักษาหายแล้ว 446 ราย..ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 19 รายมีรอผลตรวจ 132 ราย..เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง66 จังหวัดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด..การ์ดต้องสูงเนื่องจากตัวเลขในจังหวัดยังมีการติดเชื้อเพิ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น