บริการแจ้งเอกสารหาย ออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปโรงพัก

ตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่อำนวยความสะดวกประชาชนทุกท่าน หากท่านต้องการแจ้งความเอกสารหาย(ยกเว้นเอกสาร 6 อย่างนี้คือ ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, ใบขับขี่, แผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่ไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท่านสามารถไปแจ้งและดำเนินการต่อหน่วยงานนั้นๆได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานีตำรวจ

สำหรับเอกสารอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น หากท่านทำเอกสารหายในท้องที่ที่สถานีตำรวจใด และท่านต้องการแจ้งความเอกสารหายให้ท่านคลิกลิ้งนี้ ทำรายการได้เลย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเสี่ยงติดเชื้อแค่สแกน QR Codeและกรอกข้อมูล หรือ www.แจ้งความออนไลน์.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น