(มีคลิป) เชียงใหม่ ออก 3 แคมเปญพิเศษ เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (3 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 252,449 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรเป้าหมาย 1,200,000 คน คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออก 3 แคมเปญพิเศษ ได้แก่

แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉีดในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อรับการประเมินและตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนรับการฉีดวัคซีน

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk in แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง ในช่วงบ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉีดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในช่วงเช้า จะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS นัดฉีดวัคซีนจากก๋ำแปงเวียงเท่านั้น

และแคมเปญที่ 3 ภายใต้ชื่อ “ความกตัญญู ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน” โดยให้ลูกหลานพาพ่อแม่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดทุกอำเภอ เฉพาะวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โดยให้สิทธิเพิ่มแก่บุตรหลาน ผู้ที่พาพ่อแม่ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)  ไปฉีดวัคซีน ครอบครัวละ 1 คน


นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น