(มีคลิป) แม่ฮ่องสอน เตรียมขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความรุนแรง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการ วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ กลุ่ม พระ นักบวช ผู้ด้อยโอกาส และ ธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้แต่ละอำเภอ เร่งสำรวจรายชื่อ5,000 คน พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ โดยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีสถานที่กักกันตัว 2 แห่ง รองรับ 40 คน อำเภอปาย 1 แห่งรองรับได้ 40 คน อำเภอปางมะผ้า 1 แห่งรองรับได้ 30 คน อำเภอขุนยวม 7 แห่งรองรับได้ 70 คนอำเภอแม่ลาน้อย 10 แห่งรอรับได้ 83 คน อำเภอแม่สะเรียง 1 แห่งรองรับได้ 20 คนและอำเภอสบเมยจำนวน 4 แห่งรองรับได้ 42 คน

นอกจากนั้นในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในการเตรียมความพร้อมในการขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด 19 หากสถานการณ์ยังมีความรุนแรง หลังมีการประกาศหลายจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนเร่งฉีดวัดซีน ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดหรือเสียชีวิต

ส่วนสถานการณ์โควิดในวันที่ 3 ส.ค.64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 3 ราย ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย 2 ราย อำเภอปางมะผ้า 1 ราย โดยเฉพาะรายของอำเภอปางมะผ้า ผู้ที่ติดเชื้อโควิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปางมะผ้า เพศหญิง อายุ 23 ปี จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยสะสม 181 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรับจากต่างจังหวัด 114 ราย รักษาหายแล้ว 95 ราย รักษาอยู่ รพ.86 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

อย่างไรก็ตาม จากเคสผู้ป่วยรายที่ 181 ทำงานที่โรงพยาบาลปางมะผ้า และมีบ้านพักอาศัยอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู อ.เมือง ฯ ซึ่งมีผู้ที่ใกล้ชิดหลายรายที่ทำงานที่โรงเรียนบ้านปางหมู ต.ปางหมู ฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน โดยผู้ป่วยก่อนตรวจพบเชื้อได้เดินทางเข้ามาในตัวเมืองและไปเดินเที่ยวตามร้านต่าง ๆ ในตัวเมือง ส่งผลให้เกิดความตระหนก ล่าสุดที่วัดปางหมู ได้มีการประกาศงดบิณฑบาตตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( 4 ส.ค.64 ) เป็นต้นไป รวมถึงที่โรงเรียนบ้านปางหมู ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนและทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ซึ่งการทำความสะอาดดังกล่าว รวมไปถึงธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ฮ่องสอนด้วย

 


ร่วมแสดงความคิดเห็น