ทหารพราน35 ร่วมใจจัดทำ “ธนาคารสมุนไพรไทย เตรียมสู้โควิด”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กำลังพลของ กรมทหารพรานที่35 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม” ธนาคารสมุนไพรไทย เตรียมสู้โควิด” จากตามที่กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศยอมรับได้ว่าสมุนไพรไทยปัจจุบันประเภทตระกูล กระชาย ฟ้าทลายโจร สามารถยับยั้ง การกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในร่างกายได้ในผู้ป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงนั้นหน่วยจึงมีแนวความคิดนำแปลงเกษตรผักสวนครัวของหน่วยที่มีอยู่ ในฐานปฏิบัติการ ปรับปรุงพัฒนา นำกำลังพลปลูกพืชผักสมุนไพร ทำเป็นแปลงเกษตรธนาคารสมุนไพรเพื่ออนาคตจะได้ให้กำลังพลนำไปกินประกอบคู่กับ การแพทย์แผนไทยในปัจจุบันและ เมื่อมีการขยายพันธุ์แล้วสามารถนำส่งกล้าพันธุ์ให้กับ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย” นำไปต่อยอดเมื่อเกิด สถานการณ์วิกฤตได้อีกด้วยเพื่อให้โรงพยาบาลสนามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำไปประยุกต์คู่กับยาแผนปัจจุบันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น